Ekologiczne auto_usy to dziś trend, który opanował wiele krajów – zwła_ _cza tych wysoko rozwiniętych. Nie od dziś wiadomo, że spaliny wydobywające się z aut zanieczyszczają śro_owisko i przyczyniają się znacznie do pogor_ _enia jakości powietrza – dlatego tak mocno stawia się o_ecnie na komunikację miejską. Nie tylko tramwaje czy metro, ale również autobusy ekologiczne przyczyniają się do tego, że transport publi_ _ny działa skuteczniej na rzecz czystego środowiska.Dawniej autobusy były kojarzone wy_ącznie z olbrzymimi pojazdami, z ogromnymi silnikami _iesla, które – delikatnie mówiąc – nie były zbyt przyjazne dla otoczenia. Na pewno wiele osób pamięta duże ilości czarnego dymu, wydobywającego się z rur wydechowych tego typu wozów i to niemal przy każdym ru_ _aniu. Mimo systematycznych ulepszeń i tak nie dało się powstrzymać zanieczyszczeń, które destrukcyjnie wpływały na środowisko, a zwłasz_ _a na jakość powietrza w więk_ _ych i mniejszych miastach.Z uwagi na tą trudną sytuację producenci autobusów zdecydowali się na testowanie przeró_nych rozwiązań ekologicznych. Dziś standardem stały się pojazdy zasilane _azem ziemnym, posiadające napęd hybrydowy, czy też autobusy elektryczne. Wszystko to ma spowodować, że tego typu pojazdy będą miał zbawienny wp_yw na środowisko. Korzystający z nich pasażerowie również w dużej mierze przyczynią się do poprawy jakości powietrza, pozostawiając swoje auta w domach i korzystając z komunikacji zbiorowej.