W ramach projektu „Model na więcej” realizowanego przez CIO w partnerstwie z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny), odbyła się wizyta studyjna u partnera ponadnarodowego (15 – 20 marca 2018).

Jej celem było zdobycie wiedzy o rozwiązaniach stosowanych przez Barcelonę w zakresie klauzul społecznych i stosowanych kryteriach wyboru podmiotów ekonomii społecznej. W wizycie uczestniczyli eksperci/tki pracujący w ramach Forum Doradców nad kształtem modelu, który przyczynić się ma do zwiększenia liczby i zakresu usług społecznych świadczonych przez PES. Wpłynąć ma również na zwiększenie poziomu wykorzystywania tych usług przez podmioty administracji publicznej.

W ramach wizyty odbyły się spotkania  z przedstawicielami miasta Barcelona, ekspertami z zakresu ES w Barcelonie oraz z PES korzystającymi z klauzul społecznych.