W dniach 17-18 listopada odbędzie się VII Kongres Współpracy Lokalnej. Wydarzenie odbędzie się w formule online ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. 

Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem zapraszamy Państwa do zgłoszenia uczestnictwa poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Kongres Współpracy Lokalnej to spotkania, których celem jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi instytucje centralne, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy w obszarze szeroko rozumianej współpracy międzysektorowej oraz zlecania zadań.

W tym roku, podczas Kongresu, będziemy dyskutować m.in. o roli aktywnych kobiet, ruchów obywatelskich w kreowaniu rzeczywistości i ich możliwości wpływu na zmianę społeczną, modelach finansowania działalności społecznej, współpracy samorządu i NGO w budowaniu edukacji obywatelskiej czy roli wiarygodnej informacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich
tel. 59 840 29 20
cio@cio.slupsk.pl