W ramach VII Kongresu Współpracy Lokalnej pierwsze spotkanie poświęcone będzie wybitnej postaci w historii Polski – Henrykowi Wujcowi.

Zapraszamy Państwa do zgłoszenia uczestnictwa poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Spotkanie odbędzie się 17go listopada o godz. 10:15 w formule on-line.

Kongres Współpracy Lokalnej to spotkania, których celem jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi instytucje centralne, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy w obszarze szeroko rozumianej współpracy międzysektorowej oraz zlecania zadań.

W tym roku, podczas Kongresu, będziemy dyskutować m.in. o roli aktywnych kobiet, ruchów obywatelskich w kreowaniu rzeczywistości i ich możliwości wpływu na zmianę społeczną, modelach finansowania działalności społecznej, współpracy samorządu i NGO w budowaniu edukacji obywatelskiej czy roli wiarygodnej informacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.