Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do uzupełnienia narzędzia wspierającego zlecanie zadań publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych Podmiotom Ekonomii Społecznej p.n. Vademecum Zamówień Społecznych o 3 nowe artykuły związane ze zmianami prawnymi jakie nastąpiły po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019r., która weszła w życie z dniem 01.01.2021r. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Model na więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zapytania o oszacowanie wartości usług zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE >>>>>