W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na ubezpieczenie od NNW uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

ROZEZNANIE RYNKU – ubezpieczenie NNW dla uczestników szkoleń – doc (1)