Szukasz ciekawej pracy? Dołącz do nas!
Poszukujemy nowych osób do zespołu CIO. Jeśli lubisz wyzwania i chcesz wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w pracy w organizacji społecznej – ta oferta jest dla Ciebie!

Poszukujemy osób na stanowiska:
– KOORDYNATOR/KA PROJEKTÓW
– SPECJALISTA/KA DO SPRAW ROZLICZEŃ

Koordynator/ka (przykładowy zakres zadań):

– przygotowanie i wdrażanie pozyskanych projektów

– monitoring działań grupy docelowej w projekcie

– przygotowanie raportu z monitoringu

– monitoring wskazanych w projekcie produktów/rezultatów

– ocena trafności, efektywności i skuteczności projektu

– odpowiedzialność za ewaluację wewnętrzną

– współudział przy promocji projektu

– aktywny udział w spotkaniach zespołu projektowego

– wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi wytycznymi

– przygotowywanie ofert, udział w rozstrzygnięciach konkursów

– udzielanie odpowiedzi na pytania ofertowe

– realizacja projektu zgodnie z wnioskiem w zakresie pełnionego stanowiska

 

Specjalistka/a ds. rozliczeń (przykładowy zakres zadań):

– rozliczanie i sporządzanie wniosków o płatność i przekazywanie ich kierownikowi projektu

– monitorowanie postępu finansowego realizowanych projektów

– rozliczenie finansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich wg rezultatów założonych w projektach

– rozliczanie projektów z partnerem międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem przepływów finansowych

– obsługa systemu SL2014-2020

– bieżące kontrolowanie stanu rozrachunków dotyczących projektów

– czuwanie nad prawidłowością wydatkowanych środków projektowych

– prowadzenie dokumentacji wydatkowania środków

– dbałość o prawidłowość i kompletność dokumentacji

– rozliczenie całościowe zadań projektowych

– archiwizacja dokumentów

– stała współpraca z koordynatorami projektów

Zapraszamy do kontaktu i przesłania CV na adres e-mail: e-mail: cio@cio.slupsk.pl, badź osobiście pod adresem: Al. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk (II piętro)

Dodatkowe informacje:

tel. 59 840 29 20