Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował? Jak skutecznie aplikować o dotację? Które z działań uznano za priorytetowe w tym roku?

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie „FIO 2018 – zasady aplikowania o dotację”. Szkolenie odbędzie się 12 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich (ul. Sinkiewicza 19, II p.). Szkolenie poprowadzi Marta Makuch.

W programie szkolenia:

  1. Wytyczne do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (rodzaje wnioskodawców, terminy realizacji, kwoty dotacji idt.).
  2. Wymogi formalne i merytoryczne stosowane na etapie oceny w konkursie.
  3. Priorytety i obszary wsparcia w ramach Programu Operacyjnego FIO
  4. Omówienie formularza wniosku – jak zaplanować całe przedsięwzięcie (koszty, zasoby, narzędzia, harmonogram, rezultaty)

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Miejsce szkolenia: biuro Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19, II p.

Formularze zgłoszeniowe (dostępne w pliku pod ogłoszeniem) prosimy przesyłać na adres: malgorzata.kiernicka@cio.slupsk.pl 

lub dostarczyć osobiście – biuro CIO ul. Sienkiewicza 19 Słupsk do dnia 9 marca 2018 roku do godz. 12.00.

Kontakt telefoniczny 59 840 29 20.

formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy również na indywidualne konsultacje wniosków w każdy wtorek i czwartek do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6) w godz. 15.00 – 18.00.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Pozarządówka + – program integracji i wsparcia dla słupskich organizacji pozarządowych”, dofinansowanego ze środków Miasta Słupska.