Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie pt. „ Model wdrażania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem nowelizacji PZP”, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00-13:15 w formie online. Spotkanie poprowadzi Tomasz Schimanek, ekspert ds. społecznych zamówień publicznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Pomorskiego.

Program szkolenia obejmuje:

  1. powitanie, omówienie kontekstu i celu spotkania;

  2. przegląd rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach publicznych;

  3. przykłady praktycznego ich stosowania;

  4. prezentacja Vademecum Zamówień Społecznych – narzędzia wspierającego wdrażanie modelu zlecania zadań publicznych Podmiotom Ekonomii Społecznej;

  5. dyskusja na temat dotychczasowych praktyk stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych;

  6. konkluzje.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem: https://forms.gle/fvJNY1RpSnrDYSVH6 do dnia 21.01.2020 roku do godz. 15:00.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: nr 59 840 29 20.