Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie pt. „ Model wdrażania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem nowelizacji PZP”, które odbędzie się dnia 17 lutego lub 22 lutego 2021 r. w godzinach 10:00-13:15 w formie online. Spotkanie poprowadzi Tomasz Schimanek, ekspert ds. społecznych zamówień publicznych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Pomorskiego.

Program szkolenia obejmuje:

  1. powitanie, omówienie kontekstu i celu spotkania,

  2. przegląd rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach publicznych,

  3. przykłady praktycznego ich stosowania,

  4. prezentacja Vademecum Zamówień Społecznych – narzędzia wspierającego wdrażanie modelu zlecania zadań publicznych Podmiotom Ekonomii Społecznej,

  5. dyskusja na temat dotychczasowych praktyk stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych,

  6. konkluzje.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem: https://forms.gle/Zn5PDjhNtzofUHgF7 do dnia 19.02.2021 roku do godz. 15:00 oraz przesłanie podpisanego i zeskanowanego formularza PEFs dla osoby fizycznej oraz osoby prawnej, którą reprezentuje uczestnik szkolenia na adres mailowy: patrycja.nytko@cio.slupsk.pl

FORMULARZE DO POBRANIA:

FORMULARZ 1 

FORMULARZ 2

Kontakt telefoniczny: 59 840 29 20.