Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 06 grudnia 2019 r. w Centrum Inicjatyw Obywatelskich na ul. Sienkiewicza 19, II p.

w godzinach 11:30 – 15:30.

W programie min.:

  • zmiana obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,
  • zmiana zasad prowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
  • ocena i aktualizacja przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dotychczasowych środków i procedur zabezpieczających przetwarzane dane osobowe, w tym zabezpieczenia techniczne (systemy teleinformatyczne, zabezpieczenie fizyczne) oraz organizacyjne (wyznaczenie IOD-Inspektora Ochrony Danych, polityka bezpieczeństwa),
  • zasady postępowania i odpowiedzialność, w tym finansowa, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy: ola.baranska@cio.slupsk.pl lub dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego w Słupsku na ul. Sienkiewicza 19, do dnia 4 grudnia 2019 r.

Kontakt telefoniczny 59 840 29 20.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Pozarządówka + – program integracji i wsparcia dla słupskich organizacji pozarządowych”, dofinansowanego ze środków Miasta Słupska.

Formularz-zgłoszeniowy >>>