Chcesz zwiększyć swoje umiejętności w zakresie pisania projektów społecznych? Jeśli tak, zapraszamy na szkolenie pt. „Jak skutecznie aplikować o środki na realizację zadań publicznych?”. 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie „Jak skutecznie aplikować o środki na realizację zadań publicznych?” Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2018 r. w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich (ul. Sinkiewicza 19, II p.).

W programie szkolenia:

  1. Omówienie poszczególnych elementów formularza oferty – obowiązkowych i nieobowiązkowych.
  2. Określanie problemów społecznych, celów zadania, rezultatów miękkich i twardych wraz ze sposobem ich mierzenia oraz działań.
  3. Tworzenie budżetu w ramach oferty – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.
  4. Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.
  5. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku.

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Miejsce szkolenia: biuro Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19, II p.

Formularze zgłoszeniowe (dostępne w pliku pod ogłoszeniem) prosimy przesyłać na adres: malgorzata.kiernicka@cio.slupsk.pl lub dostarczyć osobiście – biuro CIO ul. Sienkiewicza 19 Słupsk do dnia 3 grudnia 2018 roku do godz. 12.00.

Kontakt telefoniczny 59 840 29 20.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Pozarządówka + – program integracji i wsparcia dla słupskich organizacji pozarządowych”, dofinansowanego ze środków Miasta Słupska.

formularz zgłoszeniowy6.12