Chcesz zwiększyć swoje umiejętności w zakresie pisania projektów społecznych? Jeśli tak, zapraszamy na szkolenie pt. „Jak skutecznie aplikować o środki na realizację zadań publicznych?”. 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie „Jak skutecznie aplikować o środki na realizację zadań publicznych?” Szkolenie odbędzie się 5 grudnia (w godzinach popołudniowych) i 7 grudnia (w godz. 9.00 – 15.00) w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich (ul. Sinkiewicza 19, II p.). Szkolenie poprowadzi Marta Makuch.

W programie szkolenia:

  1. Omówienie poszczególnych elementów formularza oferty – obowiązkowych i nieobowiązkowych.
  2. Określanie problemów społecznych, celów zadania, rezultatów miękkich i twardych wraz ze sposobem ich mierzenia oraz działań.
  3. Tworzenie budżetu w ramach oferty – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.
  4. Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.
  5. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku.

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zadeklarowanie dnia, w którym chcą uczestniczyć:

  • 5 grudnia 2017 roku, w godz. 15.00 – 19.00,
  • 7 grudnia 2017 roku, w godz. 9.00 – 15.00.

Zakres tematyczny szkolenia w obu dniach jest ten sam. Prosimy o wybranie jednego dnia.

Miejsce szkolenia: biuro Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19, II p.

Formularze zgłoszeniowe (dostępne w pliku pod ogłoszeniem) prosimy przesyłać na adres: malgorzata.kiernicka@cio.slupsk.pl lub dostarczyć osobiście – biuro CIO ul. Sienkiewicza 19 Słupsk do dnia 1 grudnia 2017 roku do godz. 12.00.

Kontakt telefoniczny 59 840 29 20.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „GO NGO!”, dofinansowanego ze środków Miasta Słupska.

formularz zgłoszeniowy pisanie projektów