„Model wdrażania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem nowelizacji PZP”- szkolenie dla JST

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na szkolenie „Model wdrażania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem nowelizacji PZP”. Szkolenie odbędzie się 01 marca 2021 roku w godzinach 10:00-13:15 w formie online.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Pomorskiego.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Schimanek, ekspert ds. społecznych zamówień publicznych.

Program szkolenia obejmuje:

  1. powitanie, omówienie kontekstu i celu spotkania,

  2. przegląd rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach publicznych,

  3. przykłady praktycznego ich stosowania,

  4. prezentacja Vademecum Zamówień Społecznych – narzędzia wspierającego wdrażanie modelu zlecania zadań publicznych Podmiotom Ekonomii Społecznej,

  5. dyskusja na temat dotychczasowych praktyk stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych,

  6. konkluzje.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem: https://forms.gle/419HiTUwb9tnf9Tk6 do dnia 26.02.2021 roku do godz. 15:00 oraz przesłanie podpisanego i zeskanowanego formularza PEFs dla osoby fizycznej oraz osoby prawnej, którą reprezentuje uczestnik szkolenia na adres mailowy: patrycja.nytko@cio.slupsk.pl.

FORMULARZ PEFS DLA OSÓB FIZYCZNYCH

FORMULARZ PEFS DLA OSÓB PRAWNYCH

Kontakt telefoniczny: 59 840 29 20.