6 września odbyło się pierwsze spotkanie dla członków i członkiń Słupskiej Rady Seniorów w ramach projektu „Aktywnie razem”.

Podczas spotkania członkowie i członkinie Słupskiej Rady Seniorów zapoznali się z istotnymi dla ich funkcjonowania przepisami prawa. Przedstawiono im również przykładowe inicjatywy i dobre praktyki w zakresie wspierania osób starszych. Ponadto, omówiono dotychczasowe działania Słupskiej Rady Seniorów oraz zaprezentowano planowane przedsięwzięcie, jakim jest organizacja w dniach 28-30 września br. Słupskich Dni Seniora.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami/lkami Słupskiej Rady Seniorów odbędzie się podczas Kawiarenki Obywatelskiej pod koniec września br.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Aktywnie razem”, dofinansowanego z Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz środków Miasta Słupska. Projekt realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.