Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, dotyczące naboru. Najbliższe spotkanie w Słupsku:

Data: 18 lipca 2017 (wtorek)

Miejsce: Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6

Godzina: 15.00-18.30