27 lipca 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie integracyjne słupskich organizacji pozarządowych. W tym miesiącu słupskich działaczy i działaczek społecznych gościły pracownice Banku Żywności w Słupsku. Mieliśmy okazję wziąć udział w niezwykle interesujących warsztatach kulinarnych oraz dowiedzieć się, jak na co dzień wyglądają przedsięwzięcia realizowane przez tę organizację.

Głównym celem działalności Banku Żywności w Słupsku jest zapobieganie marnotrawieniu żywności, jej pozyskiwanie oraz nieodpłatne przekazywanie na rzecz osób najuboższych za pośrednictwem głównie organizacji pozarządowych. Swoje działania organizacja skupia również na wyzwalaniu postaw poszanowania żywności a także promocji i organizacji wolontariatu.

Spotkania integracyjne słupskich organizacji pozarządowych odbywają się w ramach projektu „GO NGO!”, współfinansowanego ze środków Miasta Słupska, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich.