Zapraszamy spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej, które odbędzie się 22 czerwca 2023 r. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej o godz. 13.00.

Podczas spotkania porozmawiamy:

  1. o Nowym Funduszu Grantowym „SPLOT Wartości – Sieć SPLOT”
  2.  przedstawimy bezpłatna ofertę szkoleniową dla słupskich NGO i podmiotów ekonomii społecznej;
    3. przedstawimy aktualne informacje dotyczące funkcjonowania NGO i podmiotów ekonomii społecznej – Biuletyn Informacyjny.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: ola.baranska@cio.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!