W najbliższy czwartek (21 września 2017 roku) o godz. 17.00 w Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (przy ul. Niedziałkowskiego 6) porozmawiamy  przede wszystkim o zbliżającym się wielkimi krokami Festiwalu Organizacji Pozarządowych!

Wszystkich przedstawicieli i przedstawicielki słupskich organizacji pozarządowych, zainteresowanych udziałem w Festiwalu Organizacji Pozarządowych gorąco zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Ponadto:
1) przedstawimy bezpłatną ofertę bezpłatnego poradnictwa dla słupskich organizacji pozarządowych;
2) przedstawimy aktualne informacje dotyczące funkcjonowania NGO i podmiotów ekonomii społecznej – Biuletyn Informacyjny;
3) zaprezentujemy bezpłatną ofertę szkoleniową dla przedstawicieli słupskich NGO.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Osoba do kontaktu:
Tomasz Keler, Małgorzata Kiernicka
E-mail: cio@cio.slupsk.pl
Tel. 59 840 29 20