Kolejne CIO-we spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych już niebawem! Nie może Cię zabraknąć!

W najbliższy wtorek (29 sierpnia 2017 roku) o godz. 12.00 w Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (przy ul. Niedziałkowskiego 6) porozmawiamy o:
1) integracji słupskich organizacji pozarządowych – zaplanujemy spotkania na kolejne miesiące;
2) projektach, które będą realizowane w ramach Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY (konsultacja wniosków rekomendowanych do dofinansowania, kwestia podpisania umów itp.);
3) przedstawimy bezpłatną ofertę bezpłatnego poradnictwa dla słupskich organizacji pozarządowych;
4) przedstawimy aktualne informacje dotyczące funkcjonowania NGO i podmiotów ekonomii społecznej – Biuletyn Informacyjny;
5) zaprezentujemy bezpłatną ofertę szkoleniową dla przedstawicieli słupskich NGO – szkolenia otwarte.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Kiernicka
E-mail: cio@cio.slupsk.pl
Tel. 59 840 29 20