Kolejne CIO-we spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych już niebawem! Nie może Cię zabraknąć!

W najbliższy czwartek (19 kwietnia 2018 roku) o godz. 12.00 w Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (przy ul. Niedziałkowskiego 6) porozmawiamy o:

  • banku wymiany usług między słupskimi organizacjami pozarządowymi;
  • przyszłości Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku – ankieta dot. oczekiwań słupskich NGO względem funkcjonowania SCOPiES;
  • przedstawimy bezpłatną ofertę bezpłatnego poradnictwa dla słupskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
  • przedstawimy bezpłatna ofertę szkoleniową dla słupskich NGO i podmiotów ekonomii społecznej;
  • przedstawimy aktualne informacje dotyczące funkcjonowania NGO i podmiotów ekonomii społecznej – Biuletyn Informacyjny.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Kiernicka
E-mail: cio@cio.slupsk.pl
Tel. 59 840 29 20