Kolejne CIO-we spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych już niebawem! Nie może Cię zabraknąć!

W najbliższy czwartek (25 stycznia 2018 roku) o godz. 11.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (przy ul. Niedziałkowskiego 6) porozmawiamy o:

  • przedstawimy bezpłatną ofertę bezpłatnego poradnictwa dla słupskich organizacji pozarządowych;
  • przedstawimy aktualne informacje dotyczące funkcjonowania NGO i podmiotów ekonomii społecznej – Biuletyn Informacyjny;
  • zaprezentujemy bezpłatną ofertę szkoleniową dla przedstawicieli słupskich NGO – szkolenia otwarte.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Kiernicka

E-mail: cio@cio.slupsk.pl

Tel. 59 840 29 20

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.