W najbliższy czwartek (22 listopada 2018 roku) o godz. 11.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (przy ul. Niedziałkowskiego 6) porozmawiamy o:

1. omówimy zasady korzystania ze Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej – zasady udostępniania pomieszczeń i sprzętu, weekendowe dyżury w SCOPiES;

2. przedstawimy bezpłatną ofertę bezpłatnego poradnictwa dla słupskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

3. przedstawimy bezpłatna ofertę szkoleniową dla słupskich NGO i podmiotów ekonomii społecznej – szkolenia w grudniu 2018 r.!

4. przedstawimy aktualne informacje dotyczące funkcjonowania NGO i podmiotów ekonomii społecznej – Biuletyn Informacyjny.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Kiernicka
E-mail: cio@cio.slupsk.pl
Tel. 59 840 29 20