Nowy zawód IT! Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego zaprasza pracowników NGO na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane w ramach projektu EFS: A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych; E.13 – Projektowanie i administrowane sieciami komputerowymi; E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Gdzie? Słupsk, ul. Koszalińska 9.

Kiedy? 18 listopada 2017 – maj 2018 (zajęcia wyłącznie w weekendy!)

Pracowników NGO zapraszamy na BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe (do wyboru) realizowane w ramach projektu EFS:
A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
E.13 – Projektowanie i administrowane sieciami komputerowymi
E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Zapraszamy:
– osoby pracujące na terenie województwa pomorskiego (bądź zamieszkałe na tym terenie) w wieku powyżej 25 lat (szczególnie 50+)
– najlepiej o wykształceniu maksymalnie średnim
– min. podstawowa znajomość obsługa komputera
– szczególnie zachęcamy panie.

Kursy kończą się egzaminem państwowym (OKE), potwierdzającym nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Uczestnik kursu oprócz udziału w zajęciach dydaktycznych otrzymuje materiały szkoleniowe, poczęstunek, w uzasadnionym przypadku zwrot kosztów dojazdu i/lub zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Kontakt mailowy: rekrutacja.kkz@szkoleniaunijne.com.pl
Kontakt telefoniczny pod numerami: 512 334 081 lub 698 674 139

SKORZYSTAJ! TAKA OKAZJA JUŻ SIĘ NIE POWTÓRZY! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!