Komisja konkursu wiedzy o organizacjach pozarządowych „Wkręć się w NGO” dokonała w dniu 10.11.2021r. oceny testów I etapu konkursu.

Do konkursu przystąpiło 30-stu uczniów z 5 szkół powiatu słupskiego i lęborskiego.

Test składał się z 40-stu pytań jednokrotnego wyboru. Maksymalna liczna punktów jaką można było uzyskać z testu to 40 pkt. Aby przejść do następnego etapu należało odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 40% pytań t.j. uzyskać co najmniej 16 pkt.

15-stu uczestników biorących udział w I etapie konkursu osiągnęło wymagany wynik. Serdecznie gratulujemy!

tabela wyników konkursu "Wkręć się w NGO"