Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu na opiekuna dziecięcego w żłobku lub klubie dziecięcym.

Szczegółowy opis zamówienia:

  1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia dla 2 osób kursu na opiekuna dziecięcego w żłobku lub klubie dziecięcym (dla dzieci do lat 3).
  2. Po ukończeniu kursu osoby biorące w nim udział powinny otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN lub certyfikat
  3. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235)
  4. Wymiar godzinowy kursu: co najmniej 280 godzin, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych
  5. Kurs powinien być realizowany w systemie zaocznym (weekendy)
  6. Planowany termin rozpoczęcia kursu: marzec 2018
  • OSOBA DO KONTAKTU w sprawie zamówienia: Agnieszka Kuklińska –Znamirowska, tel. 698 128 435

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 22 lutego 2018 roku do godz. 15:00, na adres e-mail: agnieszka.znamirowska@cio.slupsk.pl. Prosimy o podanie ceny netto i brutto kursu dla 1 osoby.

Informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm świadczących usługi ubezpieczeniowe i uzyskania wiedzy na temat kosztów usługi.

rozeznanie rynku- opiekun