Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. C.

Szczegółowy opis zamówienia:

  1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia kursu kat. C dla 1 osoby, polegającego na przygotowaniu jej do egzaminu państwowego poprzez przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych.
  2. Wymiar godzinowy kursu:

– zajęcia teoretyczne – co najmniej 20 godzin lekcyjnych (po 45 min)

– zajęcia praktyczne – co najmniej 30 godzin zegarowych (po 60 min)

  1. Miejsce realizacji szkolenia: miasto Słupsk
  2. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom egzamin wewnętrzny identyczny jak państwowy (teoretyczny i praktyczny)
  3. Zakres merytoryczny i praktyczny kursu – zgodny z przepisami ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151)
  4. Planowany termin rozpoczęcia kursu: marzec 2018
  5. Osoba przystępująca do kursu posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem i badanie psychotechniczne.
  • OSOBA DO KONTAKTU w sprawie zamówienia: Agnieszka Kuklińska –Znamirowska, tel. 698 128 435

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 22 lutego 2018 roku do godz. 15:00, na adres e-mail: agnieszka.znamirowska@cio.slupsk.pl. Prosimy o podanie ceny netto i brutto kursu prawa jazdy na kat. c dla 1 osoby.

rozeznanaie-rynku-na-kurs-prawa-jazdy-kat.-C