W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty mającej na celu wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu podręcznika dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie wdrożenia modelu zlecania zadań publicznych z uwzględnieniem klauzul społecznych oraz innych aspektów społecznych.  Szczegóły w załączeniu.

ROZEZNANIE >>>>