Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV (grupa 1) kończącego się nadaniem uprawnień SEP dla 10 osób.

Szczegóły w załączeniu:

rozeznanie-rynku_E1-19