Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B.

Szczegóły zamówienia:

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia kursu kat. B dla 2 osób, polegającego na przygotowaniu ich do egzaminu państwowego poprzez przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych.
2. Wymiar godzinowy kursu:
– zajęcia teoretyczne – co najmniej 30 godzin lekcyjnych (po 45 min)
– zajęcia praktyczne – co najmniej 30 godzin zegarowych (po 60 min)
3. Miejsce realizacji szkolenia: miasto Słupsk
4. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom egzamin wewnętrzny identyczny jak państwowy (teoretyczny i praktyczny)
5. Zakres merytoryczny i praktyczny kursu – zgodny z przepisami ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
6. Planowany termin rozpoczęcia kursu: marzec 2018
7. OSOBA DO KONTAKTU w sprawie zamówienia: Agnieszka Kuklińska –Znamirowska, tel. 698 128 435

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA ODPOWIEDZI

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 16 lutego 2018 roku do godz. 15:00, na adres e-mail: agnieszka.znamirowska@cio.slupsk.pl. Prosimy o podanie ceny netto i brutto kursu prawa jazdy na kat. B dla 1 osoby.

Informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku firm świadczących usługi ubezpieczeniowe i uzyskania wiedzy na temat kosztów usługi.

Sposób rozeznania rynku: zamieszczenie na stronie internetowej www.cio.slupsk.pl.

Szczegółowe informacje w załączniku.

rozeznanaie rynku na kurs prawa jazdy kat. B