W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Załącznika do rozeznania w terminie do 5 lutego 2020r. do godz. 15:00 w formie pisemnej na adres:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Al. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

z dopiskiem: OWES kursy zawodowe

lub drogą elektroniczną na adres: s.hilarecka@cio.slupsk.pl

Rozeznanie rynku – KURS ANIMATOR CZASU WOLNEGO>>>