W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty mającej na celu wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu usług doradczych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie wdrożenia modelu zlecania zadań publicznych z uwzględnieniem klauzul społecznych oraz innych aspektów społecznych

Szczegóły w załączniku:

ROZEZNANIE >>>>