W związku z realizacją projektu „Model na więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na świadczeniu usług tłumacza/tłumaczki.

Jednocześnie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu rozpoznanie rynku osób/firm świadczących usługi objęte niniejszym rozeznaniem i uzyskania wiedzy na temat kosztów usługi.

Szczegółowe informacje w załączniku.

rozeznanie rynku tlumacz model