W związku z realizacją projektu pn. „Model na więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej na świadczenia usług eksperta zewnętrznego w charakterze doradcy w Forum Doradców.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku w zakresie uzyskania wiedzy nt.  kosztów realizacji zamówienia. Prosimy o złożenie kalkulacji w terminie do dnia 16.10.2017 roku w dni robocze w godzinach: 8.00 – 15.00 na załączonym formularzu w jednej z niżej wymienionych form:

– osobiście w sekretariacie biura Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

– pocztą tradycyjną/kurierem, na adres:  Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

– pocztą elektroniczną na adres email: grazyna.bolewska@cio.slupsk.pl

ZAPYTANIE-usługa doradcy w Forum Doradców

OFERTA CENOWA