W załączeniu znajdą Państwo Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Ekonomia solidarna bez granic”.

REGULAMIN

ES_ZAŁACZNIKI DO REGUlAMINU