Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.

„Model na więcej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa >>>