Celem Programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców miasta poprzez wsparcie
finansowe zadań służących tworzeniu i modernizacji terenów zielonych i ogólnodostępnych
przestrzeni lub rewaloryzacja już istniejących małych centrów życia społecznego oraz budowa
aktywności obywatelskiej poprzez włączanie mieszkańców w procesy zarządzania Miastem
i kreowania polityki rozwoju.

 

Regulamin naboru oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/35812.html