Zapraszamy do ciekawej lektury dotyczącej stanu ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Z informacjami tymi można zapoznać się w załączonym raporcie, który jest wynikiem desk reaserch. przeprowadzonego w ramach projektu „Model na więcej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wkrótce – przed nami – jako uzupełnienie istniejących badań spotkania w grupach focusowych wśród przedstawicieli/lek JST i PES oraz warsztaty tematyczne z udziałem ekspertów.

Raport ze stosowania klauzul społecznych w woj. pomorskim