JEŚLI JESTEŚ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ,  która spełnia któryś z niżej wymienionych kryteriów, to wypełnij i złóż formularz rekrutacyjny!

  1.  organizacja jest zarejestrowana najpóźniej w 2016 roku;
  2.  średni przychód organizacji za poprzednie lata to maksymalnie 40 000 zł/rok;
  3.  organizacja wcześniej nie korzystała z bezpłatnego księgowania oferowanego przez CIO;
  4.  organizacja zatrudnia (w różnych formach) nie więcej niż 5 osób;
  5.  organizacja ma siedzibę w Słupsku i działa na rzecz słupszczan/ek.

CO OFERUJEMY?

Bezpłatne, profesjonalne usługi księgowe polegające na prowadzeniu księgowości w 2020 roku (wraz z bilansem).

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Złożyć formularz rekrutacyjny na adres:

  1. Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, ul. Sienkiewicza 19,

w godz. 8.00-15.00

lub

  1. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku, ul. Niedziałkowskiego 6, w trakcie dyżurów pracowników/nic CIO, tj. we wtorki i czwartki w godzinach 15.00-18.00

lub

  1. pocztą elektroniczną na adres: cio@cio.slupsk.pl

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 09 marca 2020 roku.

O przyjęciu organizacji do programu wsparcia będzie decydowała liczba kryteriów spełnianych przez daną organizację (im więcej spełnionych, tym większa szansa).

Projekt „Pozarządówka +” wsparcie i integracja, realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Fundację Indygo ze środków Miasta Słupska.

formularz-naboru >>>