Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to  przykłady pomocy, jaką oferuje III sektorowi nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE NIW >>>>