Centrum Inicjatyw Obywatelskich oferuje profesjonalne usługi księgowe dla wszystkich chętnych organizacji pozarządowych na terenie Miasta Słupsk i subregionu słupskiego. Nasza oferta oparta jest o wieloletnie doświadczenie we współpracy i wspieraniu organizacji społecznych.

W ramach naszej oferty zapewniamy wszechstronną obsługę w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzenia planu kont księgowych,
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności,
 • sporządzanie i przysyłanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i start, informacja dodatkowa),
 • nadzorowanie terminów płatności podatkowych,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenie rozliczeń realizowanych przez organizację projektów.

Ceny za świadczone usługi są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: