Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie Słupskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu słupskiego na bezpłatne szkolenie „Prawo zamówień publicznych w 2021 roku. Wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

PRZEDSTAWICIELI/KI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu powiatu lęborskiego, m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej. Szczegóły w załączniku: Szkolenie ogłoszenie PZP – strona