Po raz trzeci zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Obywatelskiej Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Ideą tej nagrody jest promocja działalności organizacji, która była najbardziej aktywną i najbardziej pożyteczną dla lokalnej społeczności w mijającym roku.

Nominować dowolną organizację pozarządową może każdy mieszkaniec województwa pomorskiego, elektronicznie, za pośrednictwem kwestionariusza https://goo.gl/forms/De4GM4avhYPUcuOk1 – do 13 listopada 2017 roku, do godziny 14:00. Wśród osób nominujących wylosujemy 10, które otrzymają zaproszenie na Galę Bursztynowego Mieczyka.

Spośród zgłoszonych organizacji, kapituła wytypuje 12 podmiotów, które uzyskały największą liczbę nominacji.  Zwycięzca zostanie wyłoniony za pomocą głosowania internetowego.  Laureata Nagrody Obywatelskiej poznamy 1 grudnia br. podczas uroczystej Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka.

Szczegółowe informacje na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/