„Zarząd i pracownicy Centrum Inicjatyw Obywatelskich całym sercem solidaryzują się z Ukrainkami i Ukraińcami. Potępiamy każdą zbrojną agresję na niezależne, demokratyczne państwo. Wojna jest złem, a wolność wartością fundamentalną. Deklarujemy wsparcie i gotowość pomocy.” – Zespół CIO