Zostały ostatnie wolne miejsca na jutrzejsze szkolenie z zakresu zamówień publicznych. Spotkanie odbędzie się 25 lipca, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Początek o godz. 9.00.

Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, prowadzonym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Jak zlecić usługę zgodnie z procedurami zamówień publicznych?
  2. Klauzule społeczne w nowelizacji zamówień publicznych. Co zmienią?

 

Dla kogo?
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, w tym ZAZ, WTZ, CIS, KIS) i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za prowadzenie działań z zakresu zamówień publicznych w podmiocie, w którym są zatrudnione.

Miejsce szkolenia: Słupsk, SCOPIES ul. Niedziałkowskiego 6

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl lub dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego w Słupsku – Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie OWES w subregionie słupskim.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Ewa Bojarska, tel. 59 840 29 20.