TOMASZ KELER

W Stowarzyszeniu od 2006 roku. Ukończyłem XIV Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkołę Komunikacji prowadzoną przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.  Jestem certyfikowanym doradcą Sieci SPLOT oraz certyfikowanym doradcą biznesowym (Fundacja Fundusz Współpracy dla kadry OWES w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia ES”).

Od 2011 roku zajmuję się prowadzeniem doradztwa prawno-formalnego w zakresie m.in: zakładania i rejestrowania organizacji, pozyskiwania i rozliczania projektów, tworzenia i konsultowania statutów organizacji, obowiązków sprawozdawczych, funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej i uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Prowadzę szkolenia z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych, komunikacji i współpracy z mediami oraz Ekonomii Społecznej.

Od 2016 roku pracuję jako animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskich. Od 10 lat animuję partnerstwa lokalne, wspieram grupy nieformalne, grupy inicjatywne i podmioty ekonomii społecznej. Wyanimowałem 85 inicjatyw grup nieformalnych w przeciągu ostatnich trzech lat.

Prowadzę dokumentację fotograficzną i jestem autorem kilkudziesięciu fotorelacji dotyczących pracy naszej organizacji. Byłem odpowiedzialny za fotografie wydawanym przez CIO w latach 2007 – 2014 Kurierze Obywatelskim. Jestem również autorem fotoreportaży i krótkometrażowych filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, w tym dot. problemów osób niepełnosprawnych i wydarzeń kulturalnych w regionie słupskim.