GRAŻYNA BOLEWSKA

Pracuję w CIO od 2012 roku, jestem ekonomistką. Tematyką funduszy unijnych zajmuję się od ponad 10 lat. W poprzednich perspektywach finansowych byłam ekspertką w Bazie Ekspertów POKL (MRR) w obszarze „Zatrudnienie” oraz ekspertką przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Priorytet VIII), członkinią Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze „Dobre Rządzenie”. Pracowałam jako samodzielna specjalistka ds. programów UE w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Gdańsk. Byłam również odpowiedzialna za koordynację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Od czerwca 2018 roku pełniłam funkcję Wiceprezeski Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

W Centrum Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015 koordynowałam innowacyjny projekt testujący „Od partnerstwa do kooperacji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Obecnie nadzoruję projekty międzynarodowe z hiszpańskimi partnerami (Miasto Barcelona, Stowarzyszenie Smilemundo): ” Model na więcej”, „Ekonomia solidarna bez granic” oraz „Czas na zmianę – polsko-katalońska wymiana doświadczeń” (projekt zakończony).

Od 2016 roku jestem doradczynią kluczową i biznesową w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Wspieram grupy inicjatywne, organizacje pozarządowe i samorządy w rozwoju w sferze ekonomii społecznej

Jestem w zespole tworzącym wnioski aplikacyjne. Ponadto, szkolę z zakresu: pozyskiwania środków z UE, zakładania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.