Grażyna Bolewska 2017-04-20T17:05:21+00:00

GRAŻYNA BOLEWSKA

Pracuję w CIO od 2012 roku, jestem ekonomistką. Tematyką funduszy unijnych zajmuję się od ponad 10 lat. W poprzednich perspektywach finansowych byłam ekspertką w Bazie Ekspertów POKL (MRR) w obszarze „Zatrudnienie” oraz ekspertką przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Priorytet VIII), członkinią Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze „Dobre Rządzenie”. Pracowałam jako samodzielna specjalistka ds. programów UE w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Gdańsk. Byłam również odpowiedzialna za koordynację projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

W Centrum Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015 koordynowałam innowacyjny projekt testujący „Od partnerstwa do kooperacji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jestem w zespole tworzącym wnioski aplikacyjne. Ponadto, szkolę z zakresu: pozyskiwania środków z UE, zakładania działalności gospodarczej oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

ZMIEŃ KONTRAST
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI