ZESPÓŁ CIO

Grażyna Bolewska
Grażyna BolewskaPrezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Pracuję w CIO od 2012 roku, jestem ekonomistką. Tematyką funduszy unijnych zajmuję się od ponad 10 lat. W poprzednich perspektywach finansowych byłam ekspertką w Bazie Ekspertów POKL (MRR) w obszarze „Zatrudnienie” oraz ekspertką przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Priorytet VIII), członkinią Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze „Dobre Rządzenie”.
grazyna.bolewska@cio.slupsk.pl
Patrycja Czawłytko
Patrycja CzawłytkoWiceprezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich
W Centrum Inicjatyw Obywatelskich pracuję od listopada 2012 roku. Do moich obowiązków należy między innymi: organizowanie korespondencji, prowadzenie kalendarza spotkań, kontaktowanie się z członkami stowarzyszenia, archiwizacja dokumentów oraz dbanie o organizację przestrzeni biurowej.
ewa.bojarska@cio.slupsk.pl
Agnieszka Kuklińska-Znamirowska
Agnieszka Kuklińska-ZnamirowskaKoordynacja
W Centrum Inicjatyw Obywatelskich pracuję od 2014 roku. Obecnie jestem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Aktywnie działam na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
agnieszka.znamirowska@cio.slupsk.pl
Tomasz Keler
Tomasz KelerDoradztwo i animacja
W Stowarzyszeniu od 2006 roku. Ukończyłem XIV Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkołę Komunikacji prowadzoną przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
tomasz.keler@cio.slupsk.pl
Małgorzata Kiernicka
Małgorzata KiernickaKoordynacja i informacja
W Centrum Inicjatyw Obywatelskich pracuję od 2008 roku. Z wykształcenia jestem historykiem. Ukończyłam Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych Sieci SPLOT oraz Szkołę Doradców Ekonomii Społecznej Sieci SPLOT. Zajmuję się koordynacją projektów oraz jestem specjalistką ds. informacji – odpowiadam za funkcjonowaniu INFORMATORIUM oraz prowadzę comiesięczne spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.
ewa.bojarska@cio.slupsk.pl
Agnieszka Telakowska
Agnieszka TelakowskaSprawy kadr, księgowości i rozliczeń
Ukończyłam Policealne Technikum Rachunkowości. Pracuję w CIO od marca 2016 roku. Jestem asystentką do spraw kadr, księgowości i rozliczeń. Zajmuję się rozliczaniem finansowym organizacji pozarządowych.
agnieszka.telakowska@cio.slupsk.pl
Ewa Bojarska
Ewa BojarskaAdministracja i obsługa biurowa
W Centrum Inicjatyw Obywatelskich pracuję od listopada 2012 roku na stanowisku asystentki ds. administracji biura. Do moich obowiązków należy między innymi: organizowanie korespondencji, prowadzenie kalendarza spotkań, kontaktowanie się z członkami stowarzyszenia, archiwizacja dokumentów oraz dbanie o organizację przestrzeni biurowej.
ewa.bojarska@cio.slupsk.pl
Helena Matul
Helena MatulRachunkowość i finanse
Zajmuję się całą działką dotyczącą finansów i ekonomii Stowarzyszenia, także finansowym rozliczaniem programów (Środki Przejściowe, EFS, FIO, fundusze norweskie) i całej jego działalności.
helena.matul@cio.slupsk.pl
Marta Makuch
Marta MakuchPrezeska CIO w latach 2009 - 2018
W latach 2009 – 2018 byłam prezeską Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Na co dzień zajmowałam się zarządzaniem organizacją i odpowiadałam za całość działalności CIO. Obecnie objęłam stanowisko wiceprezydentki Słupska. Ukończyłam VI Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkołę Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych Stowarzyszenia Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych.
marta.makuch@cio.slupsk.pl