Jesteśmy stowarzyszeniem,
zgranym i profesjonalnym zespołem, działającym nie dla zysku,
przygotowanym do realizowania zadań społecznych.

Naszym celem jest wzmacnianie i rozwój aktywnego, świadomego i otwartego społeczeństwa demokratycznego. Działamy z ludźmi i dla ludzi, pobudzając ich aktywność, kreatywność i chęć pracy na rzecz swojej wspólnoty lokalnej. Promujemy postawy obywatelskie i rozwijamy ideę partnerskiej współpracy. Nasze działania są efektywne i dostosowane do potrzeb. W naszej pracy kierujemy się empatią. Realizujemy i promujemy zasadę pomocniczości i solidarności. Naszą wartością jest odpowiedzialne funkcjonowanie jednostki we wspólnocie.