Szanowni Państwo!!!

Informujemy, że został zakończony nabór formularzy na szkolenie „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?”, które odbędzie się dnia 13.11.2019 r. 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ogłaszamy kolejny nabór szkolenie „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?” Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2019 r. w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich (ul. Sinkiewicza 19, II p.).

W programie szkolenia:

Omówienie formularza oferty – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe.
Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich mierzenia i komplementarności działań.
Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.
Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.
Omówienie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej w konkursach organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku.

Formularz zgłoszeniowy>>>

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: cio@cio.slupsk.pl lub dostarczyć osobiście – biuro CIO ul. Sienkiewicza 19 Słupsk do dnia 15 listopada 2019 roku do godz. 15:00.

Miejsce szkolenia:  Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19, II p.

Kontakt telefoniczny: 59 840 29 20.